Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík.

Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík

Prace polegały na odbudowie kamiennych i betonowych ubezpieczeń prawego brzegu bezpośrednio pod zaporą, zniszczonych przy awaryjnym wypuszczaniu wody ze zbiornika zapory w czasie powodzi w sierpniu 2002r. Ponadto, przygotowano odwodnienie (odpompowywanie) z niecki płyty wypadowej pod przelewem zapory, t.zn. grodze ziemne i ścianki szczelne od strony rzeki, zabezpieczenie ściany rozdzielającej płyty przelewu zapory i wyloty elektrowni. Odwodnienie j/w – dla dokładnego zinwentaryzowania uszkodzeń popowodziowych płyty wypadowej i ściany dzielącej.

Odbudowa umocnień pod zaporą VD Orlík

REALIZACJA: 2003.

  • Generalny Wykonawca:  „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt: „Hydroprojekt” Praha
  • Inwestor: „Povodí Vltavy” s.p. Praha,