Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa umocnień brzegowych pod zaporą VD Vrane, Wełtawa (km rzeki 71,00 ).

Budowa o charakterze awaryjnym, usunięcie uszkodzeń i wyrwy w prawym brzegu rzeki, powstałych w wyniku powodzi w sierpniu 2002r. Prace polegały na wypełnieniu wyrwy na długości 250 m (szer. ok. 30,0 m), odbudowie fundamentu umocnienia skarpy i wykonaniu t.zw. „kamenne rovnaniny” (kamień łamany o wadze powyżej 200 kg układany i klinowany, nie zalewany betonem).

REALIZACJA: 2002-2003.

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                      „Povodí Vltavy”, s.p. Praha