Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa ubezpieczeń koryta potoku Dlouha stoka,

Omawiana budowa znajduje się w Zachodnich Czechach, na północ od Mariańskich Łaźni. Prace na odcinku ca 2,4 km obejmowały m.in.: oczyszczenie i poszerzenie koryta, ubezpieczenia brzegowe (w tym naprawa wyrw), uszczelnienie zapory ziemnej, budowę wału p/powodziowego, budowę kaskady stopni i progów. Konstrukcje kamienno-betonowe, z zachowaniem charakteru istniejących umocnień. Potok jest pamiątką historyczną, był uregulowany dla celów przemysłowych na początku XVI wieku. Część umocnień w związku z powyższym wykonano z drewnianych pali itp. Prace prowadzono w trudno dostępnym terenie, w części na terenie parku chronionego, co stawiało przed wykonawcą dodatkowe wymagania.

REALIZACJA: 2004

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                    „Povodí Ohře” s.p. Chomutov O/projektowy
  • Inwestor:                                  „Povodí Ohře” s.p. Chomutov