Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa ubezpieczeń brzegowych pod zaporą Slapy, Wełtawa (km rzeki 91,186-91,485).

Odbudowa ubezpieczeń lewego brzegu (na odcinku 302,0m), zniszczonych wodami powodziowymi w sierpniu 2002r. Konstrukcje kamienne: narzuty, bruki i t.zw. rovnaniny. Kamień łamany o wadze 200 do 500 kg. Ponadto, betonowe mury oporowe – zabezpieczenie rampy – pochylni dla wyciągania łodzi sportowych.

REALIZACJA: 2003-2004.

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                      „Aquatis” a.s. Brno
  • Inwestor:                                    „Povodí Vltavy” s.p. Praha