Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa koryta rzeki Upa - Pec pod Snezkou oraz w Obrím Dole.

Umocnienia koryt rzecznych wykonywane przez Navimor-Invest S.A.

W ramach zadania j.w. odbudowano:

a) umocnienia koryta rzeki Úpy na odcinku km 73,418 - 73,523.

Cel - przywrócenie stanu zabudowy wykonanej w latach 1906-1919, chroniącej tereny Karkonoskiego Parku Narodowego przed erozją i zniszczeniami. Wykonano, głównie na lewym brzegu, umocnienia brzegowe i progi, konstrukcje kamienno-betonowe. Usunięto większą ilość kamienia naniesionego przez powodzie.

REALIZACJA: 2002.

Bardzo trudne warunki miejscowe, brak dostępu i dojazdu, teren chroniony.

  • Generalny Wykonawca:                  "Navimor-Invest" sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                          "Povodí Labe" Hradec Králové O/projektowy
  • Inwestor:                                        "Povodí Labe" Hradec Králové                  

b) Ubezpieczenia koryta rzeki Úpa Pec pod Sněžkou – Obří Důl.

W ramach budowy j.w. kompletnie odbudowano 3 stopnie i 3 odcinki między stopniami, łącznie ok. 600 m, koryta rzeki. Konstrukcje kamienno-betonowe, na skarpach murki oporowe i bruki. Prace na terenie Parku Narodowego z wszystkimi z tym związanymi utrudnieniami (teren i lasy chronione).

REALIZACJA: 2002-2003.

  • Wykonawca całości w/w robót:     "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                        "Aquatis" a.s. Brno
  • Inwestor:                                      "Povodí Labe" Hradec Králové