Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa jazów, kanałów i różnych urządzeń (MVE) w Karkonoszach: Svarov, Ponikla, Benesov i Semily

Stopień (jaz i elektrownia wodna )MVE Benešov na Jizerze

CHARAKTERYSTYKA:

W latach 1999-2000 wykonano szereg robót dla przywrócenia funkcjonowania w/w elektrowni wodnych. W dużym stopniu polegało to na odbudowie obiektów poważnie uszkodzonych przez powodzie. I tak :
w 1999r. odbudowano zniszczony jaz oraz umocnienia brzegowe przy elektrowni MVE Svárov, na rzece Kamienicy (km 14,670) w pobliżu miejscowości Tanwald. Jaz (stały) ma konstrukcję betonowo-kamienną, tak samo mury oporowe – umocnienia brzegowe. W 2000r. odbudowano kanał wlotowy MVE Poniklá (rzeka Jizera km 125,1) i wykonano dość duży zakres robót w samej elektrowni (m.in. nowe stropy pod turbinę i generator). Także w roku 2000 przeprowadzono remont uszkodzonych powodziami urządzeń wodnych w MVE Semily  i MVE Benešov na Jizerze.

Na niektórych budowach zastosowano na wniosek Navimoru dodatkowe kotwienie bloków do podłoża pod jazem. Słuszność tego uzupełnienia potwierdziła już w następnym roku wielka powódź (Q100), która nie uszkodziła wykonanych przez nas konstrukcji. Zniszczenia na innych obiektach byłu przy tym bardzo poważne.

Trzeba jeszcze wspomnieć, że na jazie Svárov (przed Tanvaldem, na rzece Kamienicy) umieszczono tablicę upamiętniającą odbudowę obiektu przez Navimor-Invest. Jest to jeden z niewielu widocznych znaków 40-letniej obecności polskich hydrotechników na czeskich rzekach.

REALIZACJA: 1999-2000.

  • Generalny Wykonawca:                             „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                                         „Hydroka” Praha i „Navimor-Invest”
  • Inwestor:                                                      „Kredit Centrum” s.r.o. Semily