Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa jazomostu z przepławką na rzece Symsarnie obok Jezioran

W dniu 11 sierpnia 2011r. Navimor-Invest S.A. podpisał umowę z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie w km 30+026: z przepławką w miejscowości Wojtówko, gm. Jeziorany, woj. Warmińsko-mazurskie„ w ramach programu unijnego: ”Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Rzeka Symsarnie w górnym odcinku.

Termin realizacji prac budowlanych: do dnia 31.10.2012r.
Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 688 501,09zł netto.

W ramach całej inwestycji Navimor-Invest S.A wykona takie roboty jak:

  • Dok jazu – napraw wszystkich elementów betonowych
  • Zamknięcie jazu – całkowicie nowe, stare do demontażu
  • Umocnienie ponuru i poszuru – naprawa z wyrównaniem materacami gabionowymi i naprawa powierzchni betonów
  • Przepławka dla ryb – wykonanie nowej składającej się z 32 komór o wymiarach 2,5x1,5x1,2m z przepustem żelbetowym pod drogą