Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa jazomostu z przepławką na rzece Symsarna

„Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie w km 30+026: z przepławką w miejscowości Wojtówko, gm. Jeziorany, woj. Warmińsko-mazurskie„ w ramach programu unijnego: ”Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie

Realizacja: 2011-2012

Inwestorem był Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Główne prace na tej budowie:

  • Dok jazu – naprawa wszystkich elementów betonowych
  • Zamknięcie jazu – całkowicie nowe, stare do demontażu
  • Umocnienie ponuru i poszuru – naprawa z wyrównaniem materacami gabionowymi i naprawa powierzchni betonów
  • Przepławka dla ryb – wykonanie nowej składającej się z 32 komór o wymiarach 2,5x1,5x1,2m z przepustem żelbetowym pod drogą

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:

Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie
Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie
Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie
Odbudowa jazomostu na rzece Symsarnie