Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa Cankovskeho jezu, Karlovy Vary (rzeka Rolava, km rzeki 1,2).

Rzeka Rolava, Karlovy Vary

CHARAKTERYSTYKA:

Kamienno-betonowy jaz z podstawką stalową (część ruchoma) jest  t.zw. stopniem stabilizacyjnym. Jest wykorzystywany okresowo do kierowania wody do kanału zasilającego kompleks basenów w Karlovych Varach. Stan konstrukcji wymagał w 2001r. pilnej naprawy. W jej ramach wykonano: odbudowę korpusu jazu, naprawę ścian (mury kamienne), z częściową wymianą kamienia i spoinowaniem całości, całkowicie nowe podjezie z ubezpieczeniem dna i skarp brzegów na odległość 50 m od jazu (konstrukcja kamienna i betonowa). Płytę podjezia połączono z podłożem kotwami osadzonymi w wywierconych otworach (1200 szt).

Ponadto  injektarze starej konstrukcji. Ważną częścią budowy był kanał i tunel dla przepuszczenia wody, który miał pozwolić na prowadzenie prac i przy wyższych przepływach.

REALIZACJA: 2001-2003.

Górski charakter rzeki (przybór wody już po paru godzinach od opadów w górach) powodował kilkakrotne zalewanie dołu roboczego w trakcie budowy. Grodze ziemne umocnione workami z piaskiem nie wytrzymywały już przy przepływach ok 2,0 m3/sek, mimo że wykonany specjalnie z rur betonowych śr 1000 mm kanał ulgi teoretycznie mógł przepuścić ok 6,0 m3/sek. Nie spełnił jednak swego zadania. Przyczyną tego był złe rozwiązanie w projekcie wlotu do w/w tunelu, co wymusiło wykonanie dodatkowego kanału ulgi na czas robót. W trakcie robót wystąpiły wielokrotnie powodzie, powodujące przestoje budowy, w tym wysokie powodziowe przepływy, po ponad 70 m3/sek (ok. t.zw. Q10). Wobec tych trudności, a także wielu zmian konstrukcji jazu i robót dodatkowych, wynikłych w czasie prac, budowa była kilkakrotnie przerywana, m.in. dla opracowania nowych rozwiązań projektowych. Ostatecznie uzgodniono zmiany projektowe i nowy termin zakończenia robót.

  • Generalny Wykonawca:              "Navimor-Invest" Sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                     "Povodí Ohře" O/Karlovy Vary Chomutov
  • Inwestor:                                    "Povodí Ohře" Chomutov