Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbudowa budowli regulacyjnych potoków Upa i Pec .

Budowle regulacyjne w Karkonoszach

Odbudowa zniszczonej lub uszkodzonej powodziami zabudowy potoku Úpa na odcinku „Nad Myslivnou” polegała na odtworzeniu starych i wykonaniu nowych stopni (łącznie 8) konstrukcji kamienno-betonowej, na zabezpieczeniu płyt wypadowych – („vyvarów”) i brzegów potoku ciężkim narzutem kamiennym, (waga min. 500 kg/ 1 szt), zaspoinowaniu wszystkich bruków na skarpach (do głębokości szpar min. 12 cm). Poza stopniami wykonano ubezpieczenia koryta na siedmiu odcinkach, o długości łącznie 470 mb.

REALIZACJA: 2000-2001.

Roboty przebiegały w bardzo trudnych warunkach terenowych w obrębie parku narodowego. Brak dostępu, utrudnione dojazdy, zakaz wycinania drzew, konieczność stosowania nietypowych sposobów transportu (np. przenośna kolejka linowa do transportu kamienia), wszystko to poważnie komplikowało prace. Niemniej, budowa została ukończona w terminie.

  • Generalny Wykonawca:                  „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                               „Aquatis” a.s. Brno
  • Inwestor:                                            „Povodí Labe” Hradec Králové