Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Odbiór przystani w Malborku

9 grudnia 2011 nastąpił oficjalny odbiór przystani żeglarskiej w Malborku.

Budynek przystani

Więcej informacji o tej inwestucji przedstawiamy tutaj.