Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Oczyszczenia zbiornika zapory Labska na Łabie

Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem

Zbiornik wodny zapory (i elektrowni wodnej) "Labska" o pojemności 3.370.800 m3 wody w wyniku licznych górskich powodzi był wypełniony naniesionym przez wodę kamieniem, żwirem i piaskiem. Ze względu na pracę elektrowni wodnej należało skrócić prace w zbiorniku do minimum. Zadanie polegało na wykopaniu i odwiezieniu na składowiska ponad 63.000 m3 urobku oraz wykonaniu prac pomocniczych (dojazdy, zjazdy, itp) w ciągu 3 m-cy. Sama praca w opróżnionym z wody zbiorniku była ukończona w ciągu 6 tygodni, pozostałe 6 tygodni to przygotowanie i likwidacja dróg tymczasowych.

REALIZACJA: 2000.

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt organizacji robót:            "Navimor-Invest" w/g założeń  "Povodí Labe"
  • Inwestor:                                   "Povodí Labe" Hradec Králové          
Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem
Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem
Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem
Zapora Labska na Łabie pod Spindlerovým Mlynem