Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy etap II

Plaża w Rowach

W dniu 03.06.2015r. Zarząd Navimor-Invest S.A. podpisał umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku na wykonanie II etapu inwestycji pn.„Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Rowy ”

Wartość kontraktu: 13.409.230,00 zł netto.

Termin ukończenia zadania: 13 listopada 2015r. przedłużony do I kwartału 2016

Termin zakończenia: 30 czerwiec 2016r. 

Formuła: zaprojektuj-wybuduj

Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu, wykonanie i oddanie do użytku opaski brzegowej wraz z dwoma zejściami na plażę i jednym zjazdem dla osób niepełnosprawnych o długości około 260 mb oraz ze zjazdem technicznym z korony opaski o długości 40 m (łącznie 300 mb konstrukcji), narzutu antyerozyjnego opaski i zjazdu z kamienia łamanego na długości 300 mb oraz ostróg brzegowych drewnianych (3 szt.) o długości 150 mb każda.

podpisanie umowy - fot: Urząd Morski w Słupsku

 

Przewidziano też zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ostrogi portowej zachodniej o łącznej długości 110 mb, w tym rozbiórkę 60-metrowej starej konstrukcji z powtórnym wykonaniem na ściance szczelnej i 50 mb wydłużonej ażurowej na fundamencie palowym.

 

 

 

 

Zdjęcia z robót w toku:

Roboty w toku - pogrążanie pali stalowych rurowych
Roboty w toku - prace hydrotechniczne
Roboty w toku - pogrążanie pali stalowych rurowych
Roboty w toku - pogrążanie pali stalowych rurowych
Roboty w toku - pogrążanie pali stalowych rurowych
Roboty w toku - ścianka szczelna
Roboty w toku - pogrążanie pali poniżej zwierciadła wody
Roboty w toku - roboty kafarowe
Roboty w toku - roboty zbrojarskie i betonowe
Roboty w toku - roboty zbrojarskie i betonowe
Roboty w toku - w trakcie wykonania grobli z worków z piasku
Roboty w toku - rozbiórka starej palisady drewnianej
Roboty w toku - pogrążanie grodzy stalowej
Roboty w toku - roboty rozbiórkowe
Roboty w toku - roboty rozbiórkowe