Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Nowe umowy NAVIMOR-INVEST S.A.

W dniu 28.12.2012r. w związku z pozyskaniem kolejnego dużego kontraktu przez naszą firmę, Pan Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu rozmawiał w studio TVN CNBC na temat aktualnych wydarzeń na rynku budowlanym.

Wywiad z Wiceprezesem naszej firmy w telewizji TVN CNBC jest dostępny na stronie www.tvncnbc.pl

W tej sprawie o NAVIMOR-INVEST S.A. w rozmowie z Prezesem Zarządu Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim pisze również Dziennik Bałtycki w artykule z dnia 22.12.2012 roku.