Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

NAVIMOR wykona Promenadę nad Jeziorem Kórnickim w Kórniku

Zamek w Kórniku obok którego przebiegać będzie przyszła Promenada

W dniu 07.08.2014 Gmina Kórnik wybrała naszą ofertę jako najlepszą w związku z realizacją II Etapu  Budowy Promenady nad Jeziorem Kórnickim w Kórniku, woj. wielkopolskie.

Przewidywane podpisanie umowy: w dniu 18.08.2014 roku.

Wartość kontraktu 4 296 000,00 zł brutto.

Termin oddania do użytku: marzec 2015.