Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

NAVIMOR-INVEST pozyskał kontrakt na przebudowę Śluzy Opatowice we Wrocławiu

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 roku zawarł ze Skarbem Państwa – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę na realizację zadania pn.: „Remont śluzy na stopniu wodnym Opatowice na rzece Odrze w km 245 + 035 – etap I – komora śluzy”.

Za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych powyższą umową Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej 1.145.785,66 złotych brutto rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót.

Termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć dnia 30 czerwca 2017 roku