Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

NAVIMOR-INVEST pozyskał kontrakt na przebudowę Śluzy Miejskiej w Bydgoszczy

Sluza Miejska nr 2 w Bydgoszczy - przed przebudową

W dniu 04.09.2014 nastąpiło podpisanie umowy między Zarządem Navimor-Invest S.A. a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako Zamawiającym na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa Śluzy Miejskiej nr 2 wraz z awanportem górnym i dolnym w Bydgoszczy".

Wartość kontraktu: 6.138.327,31 zł netto.

Termin oddania do użytku: 31 maj  2015.