Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Nabrzeże Śląskie w Porcie Gdynia

"Wykonanie I II i III etapu przebudowy Nabrzeża Śląskiego na odcinku o długości 303,6 m”

Realizacja: 2011 i 2009

Przedmiotem zlecenia był remont i przebudowa odwodnej części Nabrzeża Śląskiego na odcinku o długości 588,60 m, od NabrzeŜa Wendy do Pirsu Północnego. Remont dotyczy pasa konstrukcji, zawartego między istniejącą krawędzią odwodną a najbliŜszą szyną poddźwigową.

I etap wykonaliśmy w 2009 roku, pozostałe dwa w 2011 roku.

Inwestorem był Urząd Morski Gdynia
 

Lokalizacja:


Zdjęcia z realizacji:

Przebudowa Nabrzeża Śląskiego w Porcie Gdynia.
Przebudowa Nabrzeża Śląskiego w Porcie Gdynia.