Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Nabrzeże Połączeniowe w Porcie Gdańsk

Wejście do Portu Gdańsk oraz nabrzeże połączeniowe

Nazwa kontraktu: Modernizacja ściany odwodnej Nabrzeża Połączeniowego w Porcie Gdańskim.

Umowę podpisano w dniu 23.06.2014  z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Wartość kontraktu: 435 000 zł netto.

Inwestycję ukończono w 2014r.

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Przedsięwzięcie obejmowało remont budowli hydrotechnicznej tj. odwodnego żelbetowego oczepu Nabrzeża Połączeniowego na całej jego długości, tj. na odcinku 96,45 m, położonego między Nabrzeżem WOC I i nabrzeżem wejściowym Urzędu Morskiego i wymagało wykonania następujących robót:

  • niezbędne roboty rozbiórkowe, w tym demontaż istniejących urządzeń odbojowych, demontaż drabinek wyłazowych, rozkucia istniejącego muru odwodnego w zakresie umożliwiającym właściwe połączenie z projektowanym płaszczem żelbetowym,
  •  wykonanie zewnętrznego płaszcza żelbetowego o całkowitej grubości ca 13 cm na całej wysokości ściany odwodnej budowli, wraz z wykonaniem dylatacji projektowanych elementów konstrukcji, odtworzeniem wnęk na drabinki wyłazowe,
  • montaż wyposażenia budowli (urządzenia odbojowe, drabinki wyłazowe).