Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Nabrzeża Północne i Zachodnie w Porcie Kąty Rybackie

Zadaniem NAVIMOR-INVEST S.A. były roboty budowlane polegające na wykonaniu: modernizacji - remontu Nabrzeża Północnego i Zachodniego, rozwiązań zamiennych i dodatkowych dla Nabrzeża Północnego i Zachodniego, adaptacji stanowiska do płukania sieci w celu umożliwienia cumowania kutrów rybackich oraz wykonaniu nawierzchni dojazdowej do w/w stanowiska.

Nabrzeża Północne i Zachodnie w Porcie Kąty Rybackie

Realizacja: 2010-2011

Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła 1 348 193,30 zł netto.

Inwestorem był Urząd Morski w Gdyni.

Główne prace na tej budowie:

  • nowe nabrzeże oczepowe ze ścianki szczelnej stalowej z oczepem żelbetowym o łącznej długości 182,5mb,
  • montaż kotew gruntowych kotwiących ścianki szczelne,
  • zazbrojenie i zabetonowanie oczepów,
  • roboty rozbiórkowe elementów istniejącego nabrzeża (oczepy, wyposażenie i inne)
  • roboty zasypowe i towarzyszące,
  • montaż wyposażenia nabrzeża,
  • roboty podczyszczeniowe dna akwenu,
  • remont slipu,
  • roboty drogowe ( nowa podbudowa i nawierzchnia o powierzchni 1590m2).

Lokalizacja:

Port Rybacki w Kątach Rybackich