Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku

Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku

W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowy Falochron Zachodni w miejscu rozebranego starego falochronu, czego efektem było poszerzenie wejścia do portu wewnętrznego (tzw. Nowego Portu) z 72 do 90 metrów. Dzięki temu możliwe stało się wprowadzenie do portu statków o długości 250 m, szerokości 36 m oraz zanurzeniu do 10,6 m. Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo manewrowania i ruchu statków przy zwiększonej sile wiatru. Nowe wejście do portu umożliwia teraz bezpieczną żeglugę nawet przy 8 stopniach w skali Beauforta.

Powyższa inwestycja polegała na:

1. Przebudowie Falochronu Zachodniego, budowie nowego falochronu przesuniętego w kierunku zachodnim, budowie u nasady projektowanego falochronu pochłaniacza fal zapobiegającego przenikaniu nadmiernego falowania w głąb portu oraz umocnieniu dna w tym rejonie.

2. Budowie infrastruktury zewnętrznej Falochronu. Zadanie to objęło m.in.: przebudowę podstawowych rozwiązań komunikacyjnych, zmianę lokalizacji obiektu Straży Granicznej, zmianę urządzeń nawigacyjnych, przebudowę sieci instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznej i teletechnicznej.

Realizacja: 2007-2008

Inicjatorem Projektu był Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Rolę Beneficjenta Końcowego pełnił Urząd Morski w Gdyni.

Główne prace na tej budowie:

1) Roboty kafarowe,

  • pogrążanie pali stalowych: o śr. 711mm – 12szt, o śr. 610mm – 39szt,
  • wykonanie ścianki szczelnej z grodzic: typ PU32 – 41,8m, typ PU8   – 29,4m,
  • kotwienie w/w konstrukcji hydrotechnicznej – kleszcze stalowe – 6,8T

2) Płyta żelbetową wraz z oczepem na konstrukcji ścianki szczelnej.

  • nadbudowa żelbetowa o łącznej objętości – 1.025,6 m3,

3) Narzuty kamienne o łącznej objętości ok. 698m3

4) Montaż wyposażenia nabrzeża:

  • balustrady, drabinki,
  • pachoły cumownicze,
  • belki odbojowe, stojaki sprzętu ratowniczego.

Lokalizacja:


Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku
Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku