Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Modernizacja nabrzeży w Porcie Kąty Rybackie

Modernizacja nabrzeży Północnego i Zachodniego, adaptacja stanowiska do płukania sieci, nawierzchni dojazdowej do tego stanowiska oraz wykonanie światła nawigacyjnego czerwonego w Porcie Kąty Rybackie.

Realizacja: 2007-2008

Inwestorem był Urząd Morski w Gdyni

Projektanci: Konsorcjum Firm Pracownia Projektowa Wojciech Karolak oraz „KAPPA” Pracownia Projektów, Ekspertyz i Wdrożeń Budownictwa Specjalistycznego
 

Główne prace na tej budowie:

 • Nabrzeże Północne - remont
 • Nabrzeże Zachodnie - remont
 • Nabrzeże Wschodnie - remont i wbicie grodzic stalowych GU 13-500 l=6,5m
 • Remont slipu dla łodzi 
 • Stanowisko żurawika - remont
 • Znaki nawigacyjne 
 • Prace rozbiórkowe
 • Roboty ziemne
 • Roboty żelbetowe (remont muru nadwodnego)
 • Prace związane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie nawierzchni w pasie nabrzeża)
 • Prace instalacyjne (montaż latarni nawigacyjnych)
 • Wykonanie pali CFA D=400 mm L=10 m i L=11,5 m

Lokalizacja:

Modernizacja nabrzeży w Porcie Kąty Rybackie
Modernizacja nabrzeży w Porcie Kąty Rybackie