Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Modernizacja Nabrzeża Dokowego II wraz z przedłużeniem pomostu przydokowego w Gdańskiej Stoczni Remontowej

Realizacja: 2007

Inwestorem była Gdańska Stocznia Remontowa

Główne prace na tej budowie:

1. Roboty hydrotechniczne:

  • spawanie pod wodą konstrukcji stalowych – 171,5m
  • montaż stężeń ścianki szczelnej – 3,75T
  • wykonanie zasypu wewnątrz grodzy – 2.129m3
  • betonowanie podwodne konstrukcji – 135m3
  • wykonanie żelbetowej nadbudowy płyty nośnej nabrzeża – 280m3
  • montaż wyposażenia nabrzeża w odbojnice, drabinki – 91 szt.

2. Roboty drogowe:

  • rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej – 1.237m2
  • wymiana gruntu do głębokości 1m wraz z zagęszczeniem – 1.237m2
  • ułożenie kostki granitowej 15x15x5 – 1.237m2

3. Roboty sanitarne.

 

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.