Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża w Niechorzu.

Ostrogi morskie w Rewalu

W dniu 08.08.2013 NAVIMOR-INVEST S.A. podpisał umowę na "Modernizację i budowę umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża."

Wartość kontraktu: 8.495.901,66 zł netto

Termin wykonania: 30 październik 2014rok

Inwestorem był: Urząd Morski w Szczecinie

Lokalizacja

Zobacz na mapie.

Zakres kontraktu:

Budowa nowych odcinków umocnień brzegowych:

  • Połączenie opaski pod restauracją „Bałtyk" w Niechorzu z opaską pod Latarnią Morską Niechorze, wykonanie oczepu żelbetowego ze ścianką szczelną i narzutem kamiennym.
  • Wykonanie kamiennej opaski narzutowej (300 m) pod klifem od zachodniego końca opaski pod Latarnią Morską Niechorze do punktu za stacją radarową Marynarki Wojennej, na wyprofilowanej skarpie w pachwinie klifu, na geowłókninie i warstwach wyrównawczych z narzutem z ciężkiego kamienia łamanego podpartym zatopioną w piasku palisadą z płytami JOMB zapobiegającą osuwaniu się opaski.
  • Wykonanie kamiennej opaski narzutowej na długości 480 m pod wydmą w Międzywodziu na wysokości użytku ekologicznego „Martwa Dziwna”: - na wyprofilowanej skarpie w pachwinie wydmy, na geowłókninie i warstwach wyrównawczych z narzutem z ciężkiego kamienia łamanego podpartym zatopioną w piasku palisadą z płytami JOMB zapobiegającą osuwaniu się opaski.

Modernizacja istniejących ostróg brzegowych:

  • Modernizacja 10 szt. i odtworzenie 2 szt. ostróg pod ciężką opaską betonową pod Latarnią Morską Niechorze wraz z rozbiórką 5 pozostałości po zniszczonych ostrogach.
  • Rekonstrukcja 8 szt. grupy ostróg od tarasu widokowego do bazy rybackiej w Rewalu.