Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Korekta raportu rocznego nr 11/2016 - Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2015.

Korekta raportu rocznego nr 11/2016 - Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2015

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości  korektę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, opublikowanego w dniu 21 marca 2016 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2015,  ( raport nr 11/2016 ) nie zamieścił wszystkich załączników dotyczących jednostkowego raportu rocznego tj. nie załączył  sprawozdania zarządu z działalności Emitenta oraz Raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z Opinią niezależnego biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w uzupełnieniu publikuje Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Roczny NAVIMOR-INVEST S.A. za rok 2015. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: