Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2011r.

W raporcie kwartalnym za IV kwartał 2011 roku, przekazanym w dniu 14 lutego 2012 roku w pozycji zysk/strata na sprzedaży omyłkowo podano wynik na sprzedaży brutto zamiast wyniku na sprzedaży:
wykazano:
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 1 326 tys. zł za okres 01.01-31.12.2011
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 1 058 tys. zł za okres 01.10-31.12.2011
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 3 906 tys. zł za okres 01.01-31.12.2010
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 1 294 tys. zł za okres 01.10-31.12.2010
winno być:
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie -2 012 tys. zł za okres 01.01-31.12.2011
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie -149 tys. zł za okres 01.10-31.12.2011
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 945 tys. zł za okres 01.01-31.12.2010
Zysk/strata na sprzedaży w kwocie 334 tys. zł za okres 01.10-31.12.2010

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski, Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk, Prokurent

Pliki do pobrania: