Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2012r.

Korekta raportu wynika z przekwalifikowania wartości robót w toku do przychodów według stanu na dzień 30.06.2012 roku. W wyniku zmiany korekcie uległy pozycje:

należności krótkoterminowe oraz wartość przychodów netto ze sprzedaży.

W raporcie okresowym za II kwartał 2012 roku, przekazanym w dniu 14 sierpnia 2012 roku wykazano w:

 • Wybranych danych z bilansu w pozycji
  • należności krótkoterminowe za okres 30.06.2012r. kwotę 13 773 tys. zł,
 • Wybranych danych z rachunku zysków i strat w pozycji
  • przychody netto ze sprzedaży za okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. kwotę 20 656 tys. zł oraz za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. kwotę 28 199 tys. zł

a winno być wykazane w:

 • Wybranych danych z bilansu w pozycji
  • należności krótkoterminowe za okres 30.06.2012r. kwotę 17 220 tys. zł,
 • Wybranych danych z rachunku zysków i strat w pozycji
  • przychody netto ze sprzedaży za okres od 01.04.2012r. do 30.06.2012r. kwotę 23 889 tys. zł oraz za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. kwotę 31 432 tys. zł

Pliki do pobrania: