Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Kalendarium

Harmonogram przekazywania raportów okresowych:

RAPORTY KWARTALNE

 • za II kwartał  2011 - 16 sierpnia 2011 roku
 • za III kwartał 2011 - 14 listopada 2011 roku
 • za IV kwartał 2011 - 14 lutego 2012 roku

 

 • za I kwartał 2012 - 15 maja 2012 roku
 • za II kwartał 2012 - 14 sierpnia 2012 roku
 • za III kwartał 2012 - 14 listopada 2012 roku
 • za IV kwartał 2012 - 14 lutego 2013 roku

 

 • za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 roku
 • za II kwartał 2013 - 14 sierpnia 2013 roku
 • za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 roku
 • za IV kwartał 2013 - 14 lutego 2014 roku

 

 • za I kwartał 2014 Raport skonsolidowany - 15 maja 2014 roku
 • za II kwartał 2014 Raport skonsolidowany - 14 sierpnia 2014 roku
 • za III kwartał 2014 Raport skonsolidowany - 14 listopada 2014 roku
 • za IV kwartał 2014 Raport skonsolidowany - 13 lutego 2015 roku

 

 • za I kwartał 2015 Raport skonsolidowany - 15 maja 2015 roku
 • za II kwartał 2015 Raport skonsolidowany - 14 sierpnia 2015 roku
 • za III kwartał 2015 Raport skonsolidowany - 13 listopada 2015 roku
 • za IV kwartał 2015 Raport skonsolidowany - 12 lutego 2016 roku

 

 • za I kwartał 2016 Raport skonsolidowany - 16 maja 2016 roku
 • za II kwartał 2016 Raport skonsolidowany - 16 sierpnia 2016 roku
 • za III kwartał 2016 Raport skonsolidowany - 14 listopada 2016 roku

 

RAPORTY ROCZNE

 • za 2011 rok - 27 kwietnia 2012 roku
 • za 2012 rok - 29 kwietnia 2013 roku
 • za 2013 rok - 20 marca 2014 roku
 • za 2014 rok - 23 marca 2015 roku
 • za 2015 rok - 21 marca 2016 roku

Daty Walnych Zgromadzeń:

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 15 września 2011r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 2 marca 2012r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 18 czerwca 2012r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 17 grudnia 2012r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 14 marca 2013r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 16 maja 2013r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 14 stycznia 2014r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 17 kwietnia 2014r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 07 lipca 2014r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 23 kwietnia 2015r.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 18 kwietnia 2016r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 17 maja 2016r.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - w dniu 30 listopada 2016r.

Debiut giełdowy

W dniu 29.06.2011r. nasza Spółka zadebiutowała na rynku Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect. Poniżej dostępna jest galeria z uroczystości debiutu.

Od lewej: Wiceprezes Tomasz Marcinkowski, Były Prezes Robert Cembrzyński
Od lewej: Wiceprezes Tomasz Marcinkowski, Były Prezes Robert Cembrzyński
Z lewej były Prezes Robert Cembrzyński, z prawej strony Przedstawiciel rynku akcji New Connect
Z lewej były Prezes Robert Cembrzyński, z prawej strony Przedstawiciel rynku akcji New Connect
Od lewej: Wiceprezes Tomasz Marcinkowski, Były Prezes Robert Cembrzyński
Od lewej: Wiceprezes Tomasz Marcinkowski, Były Prezes Robert Cembrzyński
Kurs akcji Spółki z dnia wejścia na GPW w Warszawie
Kurs akcji Spółki z dnia wejścia na GPW w Warszawie