Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Jaz Dolsko, przebudowa zamknięcia jazowego

Rzeka Metuje - widok z jazu na istniejące koryto rzeki Metuje

Nazwa kontraktu: "Jaz Dolsko, przebudowa zamknięcia jazowego"

Umowę podpisano: w dniu 10.04.2015r.  z Povodi Labe

Wartość kontraktu: 14  247 476 Kc netto

Termin realizacji: maksymalnie do 31 października 2016

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

 

Dane techniczne:

Przebudowa drewnianych zamknięć jazu z napędem ręcznym nad rzeką Metują na kilometrze 11.460. Wymiana istniejącej konstrukcji zamknięcia drewnianego na zamknięcie powłokowe( gumowego ) automatyczniee sterowane zamknięcie jednoczęściowe (szerokość 18,0 m) z pionowymi skrzydłami jazu.
 
Poglądowy schemat budowy jazu workowego Dolsko
 
Wysokość worka gumowego jazu - 1,0 m. Przebudowa obejmuje również budowę chodników. Na prawym brzegu na wale będzie umieszczona instalacja sterująca konstrukcją zamknięcia jazowego gumowego  jak również będzie wykonana przepławka dla ryb, która jest ukształtowana jako odejście boczne wzdłuż stopnia o szerokości 2,0 m.

 
Plan jazu Dolsko