Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Jakość i środowisko

Firma NAVIMOR-INVEST S.A. dba o środowisko naturalne na każdym etapie swojego działania.

W biurach promowana jest świadoma działalność pro ekologiczna a podczas realizacji zleceń budowlanych wszystkie plany i prace są realizowane z myślą o jak najmniejszej ingerencji w środowisko.