Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Infrastruktura w ulicy Matemblewskiej i ulicy Waldorffa w Gdańsku

Budowa nowych nawierzchni ulic Matemblewskiej i Waldorfa

Zadanie to polegało na wykonaniu ulic:

 • Matemblewskiej o dł. 125m i szerokości 6m
 • Waldorffa o długości 120m i szerokości 6m
 • parkingu na 38 miejsc postojowych

Realizacja: 2007

Inwestorem była DRMG Gdańsk

Główne prace na tej budowie:

 • roboty drogowe
 • mur oporowy z gabionów o długości 71m przy parkingu
 • droga tymczasowa z płyt żelbetowych – 1.350m2

oraz wykonanie wszystkich towarzyszących sieci:

 • sieć wodociągowa o łącznej długości 91,5m
 • kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 55,6m oraz kanalizacji deszczowej o łączne długości 448,7m
 • sieć gazowa o długości 111,0m
 • sieć elektronergetyczna SN i nn wraz z oświetleniem ulic
 • sieci teletechniczne

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.