Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Informacje kontaktowe

NAVIMOR-INVEST S.A.

ul. Stanisława Małachowskiego 1,

80-262 Gdańsk, Polska

Mapa: Stanisława Małachowskiego 1, Gdańsk

 

NIP: 583-000-05-81
REGON: 190005760

Wniesiony kapitał zakładowy: 557.760,00 PLN
KRS nr 0000370231, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Andrzej Marton

tel. +48 58 7703 250
e-mail: sekretariat@navimorinvest.eu

 

Oddział Praga

mgr Ing. Bartosz Michalski- Kierownik oddziału

vedoucí odštěpného závodu

a technický ředitel

NAVIMOR - INVEST S.A., odštěpný závod Praha

Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

IČ: 45770174   DIČ: CZ45770174

Tel.: 266 710 509, 602 411 205

 

Zobacz na mapie.

Baza Vraňany

Hořin, 277 07 Vraňany, č.p.
Tel +420 315 601 108
Fax +420 315 601 103

Zobacz na mapie.

Baza Štěti

Račice 108, 411 08 Šteti,
e-mail: navi.steti@tiscali.cz
Tel +420 416 810 309
Fax +420 416 813 124

Zobacz na mapie.