Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Hydrotechnika śródlądowa

Śluza rzeczna na rzece Łabie

Jako jedna z niewielu firm w Polsce nasza firma specjalizuje się w wykonawstwie robót hydrotechnicznych na wodach śródlądowych. Wieloletnie zaniechania w sferze melioracji i regulacji rzek, sprawiają że to dziedzina budownictwa staje się coraz bardziej doceniana.

Nasza kadra inżynierska z doświadczeniem z budów w kraju i zagranicą zapewnia kompleksową i sprawną realizację wymienionych inwestycji.

Główny obszar działalności hydrotechniki śródlądowej to:

  • regulacja rzek i umocnienia brzegów
  • budowa śluz, zapór, jazów
  • budowa przystani jachtowych
  • budowa i remont elektrowni wodnych
  • wykonywanie prac pogłębiarskich i refulacyjnych

Jaz gumowy w miejscowości Turnov na rzece Jizera