Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Hydrodynamiczne skuwanie konstrukcji żelbetowych metodą hydromonitoringu wysokociśnieniowego

Skuwanie hydrodynamiczne betonów komory południowej śluzy dwukomorowej w Dzierżnie na Kanale Gliwickim

Oferujemy usługi skuwania betonów różnymi metodami w tym najbardziej wyspecjalizowanymi i wydajnymi. Naszą główną specjalnością jest rozbiórka metodą hydrodynamiczną za pomocą lancy wodnej pod wysokim ciśnieniem nawet do 3000 atmosfer.

W przypadku zainteresowania na usługi skuwania hydraulicznego wysokociśnieniowego  jak również pozostałych usług rozbiórkowych prosimy o kontakt.

 

Szczegóły oferty:

Zakres oferowanych usług skuwania hydromonitoringiem oferowany przez firmę Navimor-Invest S.A. jest następujący:

  • powierzchnia skuwania od 50m2 w jednym miejscu,
  • kubatura skuwanych betonów - nie mniej niż 5m3
  • głębokość konstrukcji skuwanej od 2cm do 25cm.
  • klasa skuwanych betonów: od betonu B15 wzwyż

Hydromonitoring  wysokociśnieniowy  służy do precyzyjnej rozbiórki skomplikowanych elementów żelbetowych i betonowych na mostach, obiektach gospodarki wodnej jak również w budownictwie przemysłowym.

Woda używana przy wyburzeniach nie powoduje pęknięć mikroskopowych w skuwanej konstrukcji głównej. Zaletą tej metody jest więc jej nieinwazyjność.  Ma to bardzo duże znaczenie przy remoncie istniejących skorodowanych konstrukcji żelbetowych.

Stosowanie metody hydromonitoringu pozwala zachować stosunkowo dużą nienaruszalność parametrów wytrzymałościowych zasadniczej konstrukcji poddawanej zabiegowi skuwania.

Alternatywą do hydromonitoringu są rozbiórki sposobem mechanicznym jednakże mogą one powodować rozluźnienie struktury betonów lub żelbetów. Drgania i wstrząsy powstające w metodzie rozbiórek mechanicznych powodują powstawanie pęknięć i rys co jest zjawiskiem niepożądanym w długoterminowym okresie eksploatacji konstrukcji mających za zadanie pracować bezawaryjnie przez wiele lat.

Do realizacji prac skuwania hydrodynamicznego wykorzystujemy m.in. następujący sprzęt:
a) agregaty wysokociśnieniowe osiągające co najmniej:
- ciśnienie robocze – 800-1500 bar, maksimum 3000 bar
- przystosowane do pracy wodą ze zbiorników naturalnych.
b) oprzyrządowanie wysokociśnieniowe – węże, lance przystosowane do wymaganych parametrów
roboczych, komplet dysz
c) pompy zasilające – do zasilania agregatów wysokociśnieniowych wodą ze zbiornika naturalnego o
parametrach:
- ciśnienie robocze – co najmniej 2 bar
- przepływ wody – co najmniej 50 litrów / min
d) rusztowania budowlane – zgodne z przepisami budowlanymi