Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Historia

Nasza firma rozpoczęła działalność jako Navimor-Invest Sp. z o.o. w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Navimor" z Gdańska. Wśród założycieli i pracowników znalazły się osoby mające wieloletnie doświadczenie w branży hydrotechnicznej oraz budowlanej, dzięki czemu już w początkowym okresie mogliśmy przystąpić do realizacji dużych i skomplikowanych przedsięwzięć.

Firma wyspecjalizowała się w budownictwie hydrotechnicznym, przy czym do niedawna co najmniej 80% rocznych obrotów firmy pochodziło z eksportu. Głównym kierunkiem ekspansji był rynek czeski, gdzie Navimor-Invest szybko stał się jednym z kluczowych graczy, skutecznie konkurując  zarówno z firmami miejscowymi, jak i zagranicznymi. Równolegle rozwijana był działalność na rynku polskim. W ostatnim okresie, także dzięki wykorzystaniu środków unijnych, nastąpiła znaczna aktywizacja branży w Polsce, co spowodowało znaczny wzrost obrotów krajowych. Obecnie proporcje te kształtują się mniej więcej po 50%.

Od roku 1991 zrealizowaliśmy (przede wszystkim jako generalny wykonawca) wiele inwestycji, zwykle o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki wodnej. Jednostkowa wartość znacznej części tych obiektów przekraczała kwotę 10 milionów złotych, w niektórych wypadkach przekraczając wartość 50 milionów. Na wzmiankę zasługuje też fakt, że Navimor-Invest był w latach 90-tych istotnym uczestnikiem procesu spłaty polskiego zadłużenia wobec Republiki Czeskiej, realizując na terenie tego kraju kontrakty finansowane przez polski rząd. Obecnie zaś z powodzeniem wykonujemy zadania, które angażują środki z funduszy unijnych.

Nasza firma od początku działalności promowała nowoczesne rozwiązania, często proponując klientom nowe podejście do inwestycji budowlanych. Po serii powodzi w latach 90-tych Navimor-Invest wyspecjalizował się także w usuwaniu szkód, oraz w modernizacjach i budowie skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Chcemy aktywnie promować rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa, także dlatego że zmiany klimatyczne zwiastują nasilanie się negatywnych zjawisk w przyszłości. Staramy się również współpracować z placówkami naukowo-badawczymi, które zajmują się poszukiwaniem nowych rozwiązań i technologii.

W ostatnich latach firma realizuje także szereg inwestycji zmierzających do budowy nowoczesnej infrastruktury turystycznej. Uczestniczymy też w modernizacji i rozbudowie portów morskich i innych obiektów na całym polskim wybrzeżu.

Jesteśmy uznawani za wykonawcę solidnego i umiejącego dostosować się do trudnych warunków. Na taką opinię zasłużyliśmy sobie także dzięki doświadczonej kadrze. W naszej firmie pracowało i pracuje wielu inżynierów o wieloletniej praktyce w branży budowlanej. Mamy również spore doświadczenia w obsłudze kontraktów eksportowych, a także w realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych. Zatrudnieni pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje, czemu sprzyja odpowiednio zdefiniowana polityka kadrowa firmy.

Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy z wieloletnimi klientami w kraju i zagranicą, a także na ciągłe zdobywanie nowych, którym pomożemy w realizacji ambitnych zamierzeń inwestycyjnych.