Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Dostawy, przebudowy i przenoszenie dźwigów portowych oraz suwnic kontenerowych w Czechach.

Suwnice portowe w terminalu w Pradze – Holesovicach, montaż suwnicy kontenerowej „Famak” (Kluczbork).

Drugą po budownictwie wodnym specjalizacją spółki „Navimor-Invest” w Czechach stało się organizowanie jako Generalny Wykonawca dostaw i działań opisanych w powyższym tytule.  Już w latach 1985-1993 „Navimor” (od 1991r. jako „Navimor-Invest” sp. z o.o.) zrealizował dostawy 15 dźwigów, wraz z montażem, w czeskich i słowackich portach. Były to m.in. dostawy:

  1. w latach 1984-85 5 szt. wyposażonych w hak i chwytak żurawi bramowych produkcji FUD Mińsk Mazowiecki (udźwig 8/10t, wyłożenie 25,0 m) dla portu w Decine.

  2. W latach 1980-90  - 2 bramowe suwnice produkcji FUD Mińsk Mazowiecki (udźwig 50 i 32 ton, L = 24 m) do Rużomberoku.

  3. W latach 1990-91 – 4 suwnice bramowe chwytakowo-hakowe produkcji FUD (Q=8ton, L=14,0+44,0+14,0), dla zakładów Štetí n/L.

  4. W r. 1991 2 suwnice bramowe – F.U.D. Mińsk Maz. (Q = 8t, L=10+30+7,35m).

  5. W 1993r. żuraw bramowy – wypadowy, hakowy produkcji FUD (Q=16ton, R=35/11m, L=20,68) dla portu Decin.

  6. W 1989-90 suwnica bramowa, kontenerowa produkcji „Famak” Kluczbork (Q=32/40ton, L=14,5+33+21m) dla portu Praha-Holešovice. Ponadto, w roku 1999 m.in.:

  7. przeniesienie (demontaż, remont, montaż i rozruch) żurawia bramowego portowego produkcji „Metalny” Maribor (Q=10ton) pomiędzy portami rzecznymi w Pradze;  

  8.   przeniesienie, z rozległą modernizacją i przebudową (np. bramy z 6,0 na 14,3m) 2 szt. używanych      produkcji „Eberswalde”, z Czech do Portu Gdańskiego.

Dalej, w roku 2004, m.in.:

  1. przeniesienie, z remontem kapitalnym i modernizacją, suwnicy kontenerowej produkcji „Famak” Kluczbork (Q=36/40ton, L=14,5+33,0+21,0m) z portu Praha-Holešovice do portu w Mělníku nad

Łabą,

  1. przeniesienie, z demontażem i montażem, samojezdnego dźwigu P-38 z portu w Pradze do Tousena.

Poza w/w „Navimor-Invest” wykonał szereg modernizacji i remontów dźwigów w Czechach, z wymianą dużych podzespołów i wykonaniem złożonych systemów we własnym zakresie włącznie. M.in. modernizację instalacji elektrycznej 5-ciu dźwigów portowych dla ČSPL Děčín.

Dla wszystkich wykonanych prac „Navimor-Invest” zabezpieczył kompletną dokumentację, z odbiorową włącznie. Spółka posiada oczywiście potrzebne w Czechach uprawnienia do: „montażu, napraw, kapitalnych remontów i rekonstrukcji urządzeń dźwigowych o nośności ponad 5 ton”, otrzymane 25 października 1999r.