Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Dane kontaktowe Oddziału w Czechach

Oddział Praga

Adres korespondencyjny

NAVIMOR-INVEST S.A. odštěpný závod Praha

Osadni 324/12a
170 00 Praha 7-Holešovice, Czechy

e-mail: kancelar@navimorinvest.eu
Tel +420 266 710 509
Fax +420 266 710 282

Zobacz na mapie.

Baza Vraňany

Hořin, 277 07 Vraňany, č.p.
Tel +420 315 601 108
Fax +420 315 601 103

Zobacz na mapie.

Baza Štěti

Račice 108, 411 08 Šteti,
e-mail: navi.steti@tiscali.cz
Tel +420 416 810 309
Fax +420 416 813 124

Zobacz na mapie.