Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Czeski oddział Navimor-Invest S.A. podpisał umowy na 4 zadania inwestycyjne.

Łączna wartość zadań wynosi 8 167 325,11 zł netto. Inwestorem jest: Povodi Ohre z Czech.

Inwestycje realizowane będą:

  • w konsorcjum z firmą Nowastav a.s.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Rekonstrukcji potoku Fojtovickeho w miejscowości Hermanove" w Czechach. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 10.09.2011r. do dnia 31.12.2012r. Wartość umowy wynosi 3 442 312,26 zł netto.
  • w konsorcjum z firmą Proles s.r.o.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Naprawy rzeki Opava w Karlovicach"  w Czechach. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2011r. Wartość umowy wynosi 1 726 107,41 zł netto.
  • w konsorcjum z firmą Proles s.r.o.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Naprawa potoku Lucniho" w miejscowości Male Brezno w Czechach. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012r. Wartość umowy wynosi 1 040 082,35 zł netto.
  • w konsorcjum z firmą Proles s.r.o.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Rekonstrukcji rzeki Chribska Kamenice w Dolni Chribske" w Czechach. Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r. Wartość umowy wynosi 1 958 823,09 zł netto.