Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budownictwo inżynieryjne

Budowa jazu i elektrowni wodnej Veseli

Budowa obiektów hydrotechnicznych ściśle związana jest z budową i remontem obiektów towarzyszących.

Posiadamy liczne referencje i wyróżnienia ze strony Inwestorów świadczące o wysokiej jakości wykonanych obiektów.

Wykonujemy

  • drogi dojazdowe, przepusty,
  • budynki przystani i kapitanatów, hangary,
  • projektowanie i wykonawstwo terenów zielonych,
  • usługi specjalistyczne takie jak:
    • naprawy konstukcji żelbetowych
    • wyburzenia, skuwania,
    • zabezpieczenia antykorozyjne