Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa zaplecza lądowego na jeziorze Jeziorak

Budowa Zaplecza przystani jachtowej na jeziorze Jeziorak

Pełna nazwa inwestycji: "Budowa zaplecza lądowego zagospodarowania odpadów stałych i płynnych z wysp i brzegów jeziora Jeziorak"

Powyższe zadanie obejmowało wykonanie następujących elementów:

  • Budynek socjalny wraz z infrastrukturą techniczną,
  • Nabrzeże wraz ze slipem o łącznej dł. ok. 76m,
  • Plac manewrowy,
  • Żurawik 3,2T do wyciągania jednostek pływających.

Realizacja: 2007-2008

Inwestorem był Związek Gmin "JEZIORAK"

Główne prace na tej budowie:

1) Roboty kafarowe:

  • wykonanie ścianki szczelnej z grodzic: typ AZ19-700 – ok. 98mb, typ AZ20-700 – ok. 36mb,
  • kleszcze stalowe i ściągi kotwiące – ok. 11T.

2) Roboty żelbetowe o łącznej objętości 150m3.

3) Montaż wyposażenia nabrzeża:

  • drabinki i wyłazy ratownicze,
  • pachoły cumownicze oraz odbojnic,

4) Wykonanie szeregu prac towarzyszących wraz z nawierzchnią z kostki oraz sieci zewnętrznych.

Lokalizacja:

Żurawik do slipowania łodzi jachtowych