Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa umocnienia Zatoki Puckiej w Rewie

Umocnienie brzegu w Rewie nad Zatoką Pucką

Rozebranie części istniejących umocnień, wykonanie narzutów kamiennych i umocnień gabionowych, wykonanie i pogrążenie pali żelbetowych, wykonanie murów oporowych - żelbetowych

Realizacja: 2007-2008

Inwestorem był Urząd Morski w Gdyni

Budowa umocnienia brzegu polegająca na:

 

  • Umocnieniu brzegu - odcinek wschodni n9 - n12
  • Umocnieniu brzegu - odcinek zachodni n1 - n9
  • Umocnieniu brzegu - Odcinek zachodni 10 - 11
  • Umocnieniu brzegu - Odcinek środkowy ( murki C; D; E oraz nawierzchnia u nasady pirsu)
  • Wykonaniu fundamentu platformy widokowej
  • Wykonaniu remontu pochylni

Lokalizacja:

  • Zobacz na mapie

Stan istniejący.