Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa stanowiska załadunkowego w porcie Kolin, Łaba km rzeki 83,500

Zdjęcie wykonane z Ramy wykonanej przez Navimor-Invest S.A. Oddział Czechy

Stanowisko załadunku sypkich materiałów na barki (żwir, piasek, itp.) składa się z najazdowej rampy ziemnej, z żelbetowymi murami oporowymi i z właściwej rampy rozładunkowej o konstrukcji stalowo-betonowej (łącznie 46,0 m). Rampa jest usytuowana poprzecznie do nabrzeża. Służy do szybkiego wyładunku ciężkich wywrotek, które cofając się wjeżdżają na rampę nad wodą i wysypują ładunek do podstawionych barek. Wysokość rampy rozładunkowej nad terenem 4,5 m. Rampa w części wysokiej oparta jest na palach wierconych wielkośrednicowych (1,2 m). Nośna płyta wykonana jest z Larsena IIIn i stali walcowanej. Jezdnia betonowa. Na palach wykonanych już  w korycie Łaby umieszczone są belki odbojowe z Larsena, wzdłużnabrzeża wykonano dalby cumownicze. Oświetlenie całego stanowiska i dojazdów.

REALIZACJA: 2002.

  • Generalny Wykonawca:           "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                  "Transconsult" s.r.o. Hradec Králové
  • Inwestor:                                 "České přístavy" a.s. Praha