Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa ściany oporowej rzeka Bilina w kilometrze od 0,474 do 0,700 w miejscowości Usti nad Łabą

Wykonywanie kotew gruntowych nad rzeką Bílina

Nazwa kontraktu: "Bílina ř.km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Labem) – LB opěrná zeď" tj. " Rzeka Bílina km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Łabą) – Budowa ściany oporowej"

Umowę podpisano:  w dniu 24.10.2014 r.  z Povodi Ohre

Wartość kontraktu: 18.315.938,00  Kc  netto.

Termin realizacji: maksymalnie do 30 września 2015 przedłużony do 1 kwartału 2016

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

Torkretowanie ściany oporowej - rzeka Bílina

Dane techniczne:

Rekonstruowana ściana oporowa jestza pomocą kilku typów umocnień które różnią się przekrojami poprzecznymi.Proponowany projekt zachowuje pierwotny kształt i linię istniejących ścian. Poszczególne sekcje tak rozwiązano aby zapewnić stabilność ściany oporowej.  Zastosowano głównie kotwy gruntowe oraz  beton natryskowy - torktret  łącząc go z betonem konstrukcyjnym, płytami kamiennymi lub podłożem betonowym. Zastosowano również grodzicie stalowe sczepione oczepami z betonu.

 
Inwestycja jest podzielona na sekcje:
sekcja nr SO 1 - zapewnienie stabilności ścian oporowych i przywrócenie lica ściany
sekcja nr SO 1.01 - w miejscu awarii muru oporowego
sekcja nr SO 1.02 w miejscu katastrofy budowlanej muru oporowego
sekcja nr SO 2 - przebudowa nasypu ściany oporowej
sekcja nr SO 2.01  w miejscu katastrofy budowlanej muru oporowego
sekcja nr SO 2.02 - w miejscu awarii muru oporowego
sekcja nr SO 2.03 - początkowy odcinek muru oporowego

 

Zdjęcia z realizacji w toku:

Torkretowanie ściany oporowej - rzeka Bílina
Roboty zbrojarskie przy budowie ściany oporowej - rzeka Bílina
Torkretowanie ściany oporowej - rzeka Bílina
Roboty zbrojarskie przy budowie ściany oporowej - rzeka Bílina
Montaż kotew gruntowych - rzeka Bílina
Montaż kotew gruntowych - rzeka Bílina
Zbrojenie ścian oporowych - rzeka Bílina
Zbrojenie ścian oporowych - rzeka Bílina
Zbrojenie ścian oporowych - rzeka Bílina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia sprzed rozpoczęcia robót:

Stan ścian oporowych przed rozpoczęciem robót - rzeka Bílina