Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie, Gmina Stegna

Rybina z lotu ptaka

„Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”  w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej.Etap I”.

Wartość kontraktu: 2.276.296,54 zł netto.

Prace budowlane ukończono w styczniu 2014.

Inwestorem jest: Gmina Stegna

Lokalizacja

Zobacz na mapie.

Wizualizacja przystani - archiwum Biura Rozwoju Dróg Wodnych w Gdańsku

Zakres przedsięwzięcia

Nabrzeże postojowe dla statków:
•    długość nabrzeża w linii cumowniczej:        100 m
•    rzędna korony nabrzeża:           +1,20 m Kr.
•    głębokość techniczna:          - 2,50 m Kr.
•    głębokość obliczeniowa:           - 3,3  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie naziomu:         10 kN/m2
•    wyposażenie nabrzeża:
a) żeliwne pachoły cumownicze  o nośności 100 kN, co10 m
b) poliuretanowa odbojnica z pionowych elementów typu MKA 400, co 1,20 m
c) stalowe typowe drabinki wyłazowe, szer. 40 cm, co 25 m
d) standardowe kolumienki zasilania w wodę pitną i energię elektryczną – 2 kpl.
e) typowy sprzęt ratowniczy – 2 komplety: koła z linką i bosak

Nabrzeże posiadać będzie konstrukcję oczepową. Uskok naziomu utrzymywany będzie przez stalową ściankę szczelną wbitą do rzędnej –6,60 m Kr. Ścianka kotwiona będzie (za pomocą stalo-wych ściągów) do prefabrykowanych żelbetowych tarcz kotwiących usytuowanych w odległości 6,0 m od linii nabrzeża i zwieńczona żelbetowym oczepem, o koronie na rzędnej +1,20 m Kr. Naziom nabrzeża, w pasie o szerokości ca 10,0 m posiadać będzie nawierzchnię z kostki granitowej na od-powiedniej podbudowie.

3 pomosty dla małych jednostek rekreacyjnych:
•    długość każdego z trzech pomostów:             30,0 m (3 segmenty po 10,0 m)
•    wolna burta  pomostu:                 +0,55 m ± 5 cm
•    rzędna korony przyczółka (pomost nr 1)            +1,20 m Kr
•    zakotwienie do stal. pali rurowych:               4 szt. na pomost
•    głębokość techniczna:                - 1,0 m Kr.
•    głębokość obliczeniowa:                -1,50  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie pomostu:            min 1,40 kN/m2
•    wyposażenie pomostu stanowiska cumowniczego:
a) drewniany pokład na całej powierzchni 2,4 m x 30 m
b) stalowe pachoły cumownicze  o nośności 6,2 kN  – 4 szt. na pomost
c) drewniana belka odbojowa na całej długości pomostu
d) stalowe drabinki wyłazowe – 2 szt.
e) stalowy trap wyjścia na ląd L x B = 6,0 m x 1,3 m  
f) stojak ze sprzętem ratunkowym

Droga dojazdowa, plac manewrowy, parking