Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie

NAVIMOR-INVEST  S.A. w dniu 03.04.2013r. podpisał umowę z Gminą Stegna na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie”  w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Wartość kontraktu: 2.276.296,54 zł netto.

Termin wykonania: 31 marzec 2014 rok

Opis inwestycji:

Umowa dotyczy budowy nabrzeża postojowego o długości linii cumowniczej 100 mb, wraz z zakończeniami („skrzydełkami”) oraz odtworzeniem i uzupełnieniem istniejących w tym rejonie umocnień brzegowych, zlokalizowanego na lewym brzegu Szkarpawy w miejscu bezpośrednio przed rozwidleniem rzeki na Szkarpawę i Wisłę Królewiecką, a także trzech cumowniczych pomostów pływających, każdy o długości 30 m, usytuowanych na cyplu w miejscu rozwidlenia rzek, w rejonie istniejących tu mostów zwodzonych w ciągu drogi Nowy Dwór Gdański - Stegna.

Most zwodzony w rozwidleniu rzek w miejscu przyszłej przystani  żeglarskiej.
Most zwodzony w rozwidleniu rzek w miejscu przyszłej przystani żeglarskiej.