Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani w Nowej Pasłęce

W dniu 09 sierpnia 2011r. Navimor-Invest S.A. podpisał umowę z Gminą Braniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Braniewo na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce" w ramach projektu: "Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I."

Nowa Pasłęka nad Zalewem

Termin realizacji prac budowlanych: do dnia 15.05.2012r.
Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 3 963 995,61 zł netto.

W ramach całej inwestycji Navimor-Invest S.A. odda do użytku dwa obiekty tj.:

 • Przystań żeglarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce
 • Most zwodzony nad kanałem portowym wraz z dojazdami w miejscu istniejącego mostu stałego w Nowej Pasłęce

Przystań żeglarska dla omaksymalnie 22 jednostek pływających (jachtów), długość linii cumowniczej przystani: Lc = 105 mb

Przewidywane jednostki cumujące jachty o długości do 10m i łodzie motorowe, w tym typu hausboat

Główne roboty dla całości zadania inwestycyjnego realizowanego przez Navimor-Invest S.A.:

 • nabrzeże przystani jachtowej  ok 190mb nabrzeża ze ścianki szczelnej stalowej kotwionej w oczepie żelbetowym
 • umocnienie brzegu po wschodniej i zachodniej stronie  przystani
 • slip dla jachtów
 • montaż wyposażenia nabrzeża
 • podczyszczenie dna wzdłuż nabrzeża
 • montaż Y-bomów,
 • przyczółki mostu z mikropali,
 • konstrukcja mostu(Dźwigary główne - spawane profile skrzynkowe) zwodzonego wraz z rozbiórką elementów konstrukcji stałej mostu
 • przyłącze wodociągowe z instalacją rozdzielczą zasilającą odbiory
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki
 • kanalizacja deszczowa
 • oświetlenie przystani
 • droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej
 • miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej
 • zasilanie i sterowanie mostem i szlabanami oraz oświetlenie mostu
 • wycinka drzew i krzewów
 • kontener sanitarny / obiekt wolnostojący
 • mała architektura