Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani w Janowcu nad rzeką Wisłą

W dniu 08 lipca 2011r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa przystani w Janowcu w ramach projektu partnerskiego: „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec.”

Miejsce budowy przyszłej przystani w Janowcu. W tle Zamek w Janowcu.

Termin realizacji prac budowlanych: do dnia 05.12.2011r.
Całkowita wartość realizowanych prac wynosi 1 392 912,30 zł netto.

Przystań ma zapewnić stanowiska cumowania dla 30 niedużych jednostek pływających typu turystycznego i sportowego.

Planowane jest  wykonanie akwenu wodnego przystani, uporządkowanie terenu, zabezpieczenie skarp i wzmocnienie istniejącej linii brzegowej.

W projekcie przewiduje się wykonanie slipu bez wciągarki do łodzi. Teren przyszłej przystani jest położony wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do przeprawy promowej i z tej drogi będzie zapewniony dostęp do lustra wody przystani poprzez schody terenowe i slip.

W ramach budowy przystani przewiduje się:

  • Wykonanie basenu przystani.
  • Ukształtowanie terenu w sposób umożliwiający grawitacyjne odwodnienie terenu oraz należyte utrzymanie stanu brzegów i skarp oczka wodnego.
  • Umocnienie skarp oczka wodnego oraz przyległych powierzchni terenu, narażonych na niekorzystne działanie wód rzeki.
  • Wyniesienie skarpy z półką z ciągiem komunikacyjnym na wys. 121,00m n.p.m.
  • Wykonanie schodów terenowych stanowiących bezpośrednie dojście do przystani.
  • Wykonanie slipu.
  • Oznakowaniu przystani.
  • Wykonanie pachołków cumowniczych do cumowania łodzi.
  • Wzmocnienie skarpy tamy równoległej Rl/357-359 w miejscach szczególnie narażonych