Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani turystycznej w Brzegu nad Odrą

"Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze" w ramach zadania "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg". Inwestor: Miasto Gmina Brzeg
Wartość umowy wynosiła 2.694.980,54 netto.

Realizacja: 2011-2012

Opis przedmiotu zamówienia

  • budowa przystani turystycznej dla małych jednostek pływających - 20 stanowisk z możliwością rozbudowy wraz z hangarem wyposażonym w aneks szkutniczy i sanitariaty oraz przystań pasażerska , dla tzw. „białej floty”
  • stanowiska dla jednostek do 30,0m długości.

Pomiędzy obu przystaniami niezbędne było ograniczone „prześwietlenie” części zieleni oraz korekta i uporządkowanie partii nabrzeża bezpośrednio przylegających do nurtu.

W skład przystani turystycznej wchodzą obiekty:

  • hangar dla łodzi i jachtów, wykonany jako nieogrzewana wiata, w której są wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz aneks szkutniczy . Obiekt wolnostojący , parterowy o prostej konstrukcji stalowej z obudową murowaną z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką, plac wokół hangaru utwardzony i ogrodzony wraz z hangarem. Hangar pełni rolę pomocniczo-obsługową dla przystani małych jednostek jak i dla przystani pasażerskiej.
  • slip i keja: slip do wodowania  jednostek na wózkach kołowych. długości 6,0 m. W sąsiedztwie slipu usytuowana jest keja w postaci utwardzonego miejsca do slipowania za pomocą dźwigu samojezdnego oraz keja do tymczasowego cumowania małych jednostek pływających.

Budowa slipu i kei poprzez ukształtowanie terenu z wykorzystaniem ścianek szczelnych oporowych z zabijanych  grodzic stalowych  zakończonych oczepami.

  • pomost pontonowy:  dla małych jednostek pływających w sąsiedztwie slipu i kei.
  • dalby cumownicze: trzy dalby co ok. 7,0m w osi ścianki szczelnej wykonane z dwóch grodzic zespawanych w kształcie skrzynki długości 15, 0m  każda z nich.
  • pachoły cumownicze: w sąsiedztwie kei i ogrodzenia wykonano dwa pachoły cumownicze, każdy pachoł wykonany z pali stalowych. przy  czym każdy pachoł składa się z dwóch zespolonych grodzic o długości 6,0m zabitych w teren.

Lokalizacja:

Przystań oddana do użytku:

Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
 
Przystań w Brzegu - oddana do użytku
Przystań w Brzegu - oddana do użytku
              

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zdjęcia z etapu realizacji:

Przystań w Brzegu - oddana do użytku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku
Budowa przystani w Brzegu - prace w toku