Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa przystani dla barek w dolnym kanale żeglugowym Steti, Łaba (km rzeki 18,165).

Przystań długości 150 m składa się z 6 dalb w rozstawie co 30 m. Dalby typowe, 4-o palowe, ze spawanych Larsenów IIIn. Kładki stalowe (profile skrzynkowe t.zw. jaeckel), łączące z brzegiem. Ze względu na płytko zalegającą warstwę skał, pale są osadzone i zabetonowane w rurach (śr. 630 mm),
w wywierconych w dnie otworach (nie wbijano). Wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane były piaskowane, metalizowane na gorąco (cynk) i malowane farbami „Jotaguard” – łączne pokrycie antykorozyjne minimum 370 mikronów.

REALIZACJA: 2003

  • Generalny Wykonawca:                  „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt - Inwestor:                           „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové O/projektowy