Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa pomostów na jeziorze Firlej.

Inwestycja obejmowała swym zakresem budowę obiektów inżynieryjnych na palach tj. dwóch pomostów rekreacyjnych z wydzieloną kładką do cumowania sprzętu pływającego oraz pomostem dla ratownika. Pomosty umiejscowiono na kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego GOSIR nad jeziorem Firlej.

Budowa pomostów na jeziorze Firlej.

Realizacja: 2011

Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła 986 514,40 zł netto.

Pomosty  wybudowano w miejscowości Firlej, położonej ok 40km obok Lublina, na Jeziorze "Firlej".

Główne parametru pomostów:

  • 108mb długości i 5,00m szerokości dla pomostu nr 1
  • 100mb długości i 5,00m szerokości dla pomostu nr 2.
  • Pomosty zaprojektowano na podkostrukcji stalowej z pokładem drewnianym sosnowym.
  • Pomosty wyposażono w stanowisko dla ratownika oraz w urządzenia dla cumowania łodzi żaglowych lub kajaków.

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji robót:

Roboty kafarowe
Roboty kafarowe
Roboty kafarowe
Roboty kafarowe
Roboty kafarowe
Widok na jezioro Firlej
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.
Budowa pomostów na jeziorze Firlej.